top of page

Kategoria B+E oraz T

Prowadzimy szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, a także kategorii T

20180816_174947.jpg

Kategoria B+E

Wymagany wiek:

- 18 lat oraz posiadanie prawa jazdy kat. B

Szkolenie obejmuje:

- 15 godz. zajęć praktycznych

Prawo jazdy kategorii B+E uprawnia do kierowania także ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).

20180816_175556.jpg

Kategoria T

Wymagany wiek:

- 16 lat

-kurs rozpocząć można  najwcześniej 3 miesiące przez ukończeniem wymaganego wieku

-Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii T za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.


Szkolenie obejmuje:

- 30 godz. zajęć teoretycznych - w formie zajęć e-learningowych

- 20 godz. zajęć praktycznych

bottom of page