top of page
Truck Car Park

ADR - Przewóz towarów niebezpiecznych

Głównym celem szkolenia ADR jest zapoznanie kierowców z zagrożeniami występującym podczas przewozu towarów niebezpiecznych, działaniami zapobiegawczymi oraz czynnościami, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku z zachowaniem własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych osób i środowiska.

Kursu ADR dla kierowców obejmuje :

  * szkolenie podstawowe ADR

  * szkolenie specjalistyczne ADR dla cystern

  * szkolenie dokształcające


Wymagania dotyczące kursu ADR dla kierowców:

Każdy kursant chcący przystąpić do kursu ADR przeznaczonego dla kierowców, spełnić musi następujące wymagania:

   * Wiek ? ukończone 21 lat;

   * Spełniać wymagania ustawy o ruchu drogowym i ustawy o transporcie   drogowym.


Warunki zapisu na szkolenie:

  *Kserokopia prawa jazdy

  *Kserokopia posiadanego zaświadczenia ADR, w przypadku uczestników kursów specjalistycznych i   doskonalących

  *Dowód opłaty

  *Zgłoszenie uczestnictwa

bottom of page