top of page

Dla kogo kwalifikacja wstępna???

Obowiązek uczestnictwa w kursach kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dotyczy wszystkich, którzy po raz pierwszy otrzymali prawo jazdy kat. D (autobus) po 10 września 2008 r. bądź kat. C (samochód ciężarowy) po 10 września 2009 r. i chcą wykonywać zawód kierowcy w transporcie osób oraz towarów.


Kursy kwalifikacji wstępnej prowadzimy na bazie platformy e-learningowej uzupełnione o zajęcia praktyczne i szkolenie na symulatorze jazdy

Kwalifikacja Wstępna

Zakres kursu na kwalifikację wstępna obejmuje:
-280 godzin zajęć, w tym 260 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych (16 godzin   jazdy w ruchu miejskim oraz 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych) ;
-zagadnienia z części ogólnej oraz specjalistycznej, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 39b1 ustawy o Transporcie drogowym.

Driving Lesson
Delivery Trucks

Kwalifikacja Wstępna Przyśpieszona

Zakres kursu na kwalifikację wstępna przyspieszoną obejmuje:
-140 godzin zajęć, w tym 130 godzin zajęć teoretycznych oraz 10 godzin zajęć praktycznych (8 godzin   jazdy w ruchu miejskim oraz 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych) ;
-zagadnienia z części ogólnej oraz specjalistycznej, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 39b1 ustawy o Transporcie drogowym.

Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną:

Ukończenie kursu w zakresie kwalifikacji wstępnej pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez ośrodek szkolenia.


Uzyskane uprawnienia:

Po zdanym egzaminie na kwalifikację wstępną, kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej, którego kopię oraz kopie badań lekarskich i psychologicznych ma obowiązek dostarczyć do wydziału komunikacji odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania, celem uzyskania wpisu 95, data ważności w rubryce 12 prawa jazdy. Wpis 95 potwierdza uzyskanie uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego w zakresie zdanego egzaminu państwowego.

bottom of page