top of page
spielzeug-spielzeug-fahrzeuge-bruder-spi

Kurs zawodowy kierowców wózka jezdnego.
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończenie 18 roku życia. Jego celem jest nauka i zdobycie uprawnień, pozwalających na kierowanie wózkami jezdniowymi.
Kurs zakończony jest egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia, które uprawnia do kierowania wózkami widłowymi.
Warunkiem podjęcia pracy jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy wózków jezdniowych spalinowych i akumulatorowych.

bottom of page