top of page
20180816_162117.jpg

Kategoria B

Szkolimy w zakresie prawa jazdy kategorii B

Wymagany wiek:

- 18 lat

- kurs rozpocząć można  najwcześniej 3 miesiące przez ukończeniem wymaganego wieku

 Szkolenie obejmuje:

- 30 godz. zajęć teoretycznych - w formie zajęć e-learningowych

- 30 godz. zajęć praktycznych

bottom of page