top of page
Semi-Truck on Overpass

Certyfikaty kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy/osób wspólnotowym:

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników drogowych to dokument potwierdzający posiadanie przez przedsiębiorcę (lub osobę wyznaczoną przez przedsiębiorcę na podstawie umowy cywilno-prawnej jako zarządzającego w jego imieniu transportem) kwalifikacji niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.


Uczestnicy

- przedsiębiorcy, osoby zarządzające transportem,
- osoby spełniające wymagania w zakresie dobrej reputacji i kompetencji zawodowej

Szkolenie

Certyfikowany przewoźnik drogowy musi posiadać wiedzę z wielu różnorodnych dziedzin.
Są to zagadnienia obejmujące tematy i informacje niezbędne w codziennej działalności gospodarczej. 
Nasze szkolenia mają na celu zaznajomić uczestników kursu z zagadnieniami prawa, obowiązującymi podatkami i innymi opłatami, a także z zasadami finansowania i prowadzenia działalności.

Szkolenia w naszej firmie są 3 dniowe.
Szkolenie prowadzimy pod kątem pytań i zadań egzaminacyjnych.
Każdy uczestnik otrzymuje niezbędne pomoce dydaktyczne oraz przykładowe testy, które rozwiązywane są na kursie.


Bardzo wysoka zdawalność !

bottom of page