top of page

Kategorie A, A1, A2, AM

Prowadzimy szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii A, A1, A2, AM

Prawo jazdy kategorii A 

 Wymagany wiek:

-24 lat

-20 lat jeśli posiadało się wcześniej przez 2 lata prawo jazdy kat. A2

 Szkolenie obejmuje:

-30 godz. zajęć teoretycznych - w formie zajęć e-learningowych

-20 godz. zajęć praktycznych (10 godz. zajęć praktycznych jeśli posiadało się  wcześniej przez 2 lata prawo jazdy kat. A2)


Prawo jazdy kategorii A1 uprawnia do kierowania:

-motocyklem o pojemności skokowej co najmniej 120 cm i nie przekraczającej 125 cm o mocy nieprzekraczającej 11 KW

-pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

 Wymagany wiek:

-16 lat - kurs rozpocząć można  najwcześniej 3 miesiące przez ukończeniem wymaganego wieku

 Szkolenie obejmuje:

-30 godz. zajęć teoretycznych - w formie zajęć e-learningowych

-20 godz. zajęć praktycznych

20180420_172849.jpg
29351499_1748049895261848_86943459425927
12240213_981822458551266_543881359128806
bottom of page